TNNI3K Color FASTA
The longest form of insertion/deletion sites is shown in the FASTA sequence and contain a '-' as the alternate allele in the variation tag.
*Display courtesy of GeneSNPs

TGAAAGCCAA AGCTTTCATT TGTAAAACCT AGGCTTTTTA AGAGAATAAA 50
AGTATTCTTG AAAATCAAAA GGAAAAATTC TAAAAAGCAG TACATCAGAC 100
TTGTGTCCCA AGCAGGAAAT TAGAAACACA GTGGAAGATG ATGTAAGAGC 150
TAATTTTTCC TCCATATGTG GAAAACATAC ATGTACACAC ACACACACGG 200 | var(198):[G:0.27]
ATGGAAGATC CGAGATATTA GAAATAAGAA AAGAGATCAA GAAAAATATA 250
TTTAGTTGTC CTCTAGAAGG CTCCCATCTT TGTCCTTCTG GATTCAGAGT 300
ATAGAAACCA TGATTATTTT AAGAAACTCT GAGAGGAGAA AGAGCTGGTG 350
CATTATTTCC TAAAGTGTAG CCCTGGGAGA TTGCAAGTCT TTTAAAGAAA 400
GCTATCCAGT ATGGTCTTCA AGATAAGGAA GAAGAGATTA AGCAGGAAGG 450
TCCCTGGACA AAACAAAGAC TTTCCAAACT GAGAAAATGG GGGTCACAGA 500
AGTGCTTAGA GAAAGCTGGT GGAACTGAAG ATGTCTGGTT TTCAAACAAG 550 | var(509):[C:0.02]
GAGAATGTAG AGTGTATGGA CCAAGGTAAC CAGATGCCAC TGCAGTATAG 600
CAAGTATCAA CAGCTGTGGT AGGCATGTAC TGATAAGAAG GGAAAAGGAG 650
AATATGTCCA GATGAGGACA AAAAGTGTCT ATGAAGCCAG ACACCTGATG 700
CGCCAACTAT ATCTCATCAG TCTGGAAGCC TTACCTCTGA AACTTCTATT 750
ACTTTTGCTG AGCAAAAATA TATGGTGAAT CCTAACTTTG TCTAATCATT 800 | var(779):[G:0.26]
TATTCAAAAA GAGAGTTGTT TGAACATTTA ACTATAGAAA ATATGAAATC 850
TGTATCTGTT AAGTTAAAGC TATATCCTCT GGATGTGAAT CTGAAGATTA 900
AAATTTATAC TTTCTAGGTA TAAGAAGATT ATCTGAAATA AATATATAGT 950 | var(937):[C:0.01]
GAAAAATTTA ATGTTTTCTT TCTGGGTTTC CCATTTATTC TCCATCATAG 1000 | var(969):[C:0.02]
ACTGGGTTCT TTATATCAGT AGAAATAGGC ATACAATATG CATACAAAGA 1050
GAAATGTCCT AATAAAGTAA ATGGAAGGTG CATGAAAGAG AAATTCTGGA 1100
AGACAAATCA ATAATATCTA GCTTGGATAT TAGAGTCACA TGGTCAGAAC 1150 | var(1118):[T:0.27]
TGATTCCAGA CTTCCAACTT ACTAGTAACT TTGTGTTTTC TCATCCATAA 1200 | var(1151):[A:0.10] | REPEAT
TTTGTGAATA ATATCTACCT AGCAGCACTG TATGTATGAG ATTAAATAAT 1250
GAGATATATG TAAAGCATGT AAACTAGGGT CTGACACATA GCAAATGCTC 1300
AATTTTCTTA TTCTTAATCT TACTGTTCTT GTCATTTATT ATTTTACGAA 1350 | var(1311):[:0.27]
TTGCTATTTG TAGAACTTAA TGTTTTACAT TCTGATCTAT GATTCTTATG 1400
GTCGGAATAA TCCACAATAG TATAAATCTT GGTCTATGTT GAGAATTTCT 1450
TCATACAAAC ATAATTATGT AGCTCTTATA CAGGCCAAAC CTGCATTCAT 1500
TTCTATTAGT TATATGCTAG AGGTAATGAA TTTTTATTAT TTATTTATGT 1550
ATGTAGACAC ATTCTATTAC CACTCTTTAC CAACTGCCAT TATTTTGGCT 1600
TAGGAGAAAA TGATCTTGAA AACAGGTCTA TGTAGTTTTA ACAGCTCTTT 1650
TGTGAACTTC GGATGTAACT GAATCATTTT CTAGATTTAT CTGTTAAATA 1700
AATGGTCCAT GAAAGTATGT ATGGGTAGAT AATTGATGGA AGCAAATAAT 1750
CCTATTGAAA CATTTGCTAT TTATTTTTGA TACAGTTCTT TTAAACAGAC 1800 | var(1792):[:0.01]
TGATTAGTTC CCTTTATGAT TTCACCCTCG AAAGCACACA CGATTTTGTT 1850
CTTTATCATT GTTGCATGAC ATTCCATTTG GCAGTTGGGC TTATTTTTAG 1900 | var(1891):[G:0.01]
CCAGACTATC AAAGTATTTT TCAACTGGAC TGTCACTGCA CTTGAACTTG 1950
GAATCTTATA ACTTGAAGAA CTGCCCTGGA GAAAGGAAGA AACTTATAAT 2000 | Exon 1 | UTR | var(1974):[T:0.02]
AAA
TGGGAAA TTATAAATCT AGACCAACCC AAACTTGTAC TGGTAATTAT 2050
   M  G  N   Y  K  S   R  P  T   Q  T  C  T            13
TCTAATTATT CTTATTTCCT TAAGTGTAAT ATGGTTCAAT TATAGTTACT 2100
GATAACTAAC AACTCATTGG AATATGTGTT AATTTGTATA CGGAAGATAA 2150
GGCAGCATGT TATGTGAAAG TCTTTGAAAA ACTATCTGAA CTCAAATTAT 2200 | var(2162):[T:0.03]
TTTTTTCTGA AGATCTTTAT AGGAAACAAG AAATTTCTTA CAAAAATATT 2250 | var(2245):[C:0.04]
ATTTTAGTTC CTTGGTATAA TGTTACAGAA AAAAATTTGG AATATTGCTG 2300
AATGTAGGGA TTTTAGAATT ATATCTTAAG TATCTAGTAT TTAAAAACTA 2350
AAAACCGTCT TGCAACTAGA GATTGCTATA ATTAAAATGC AATAAAATCA 2400
AATGAAATAA GTCAAATATA TTTTTCTATG TAAATATATT ATCCAATATC 2450
GAATGGGTTC TTCATTACTA CAATTCAATA TGATTGCATT TTAAATATAA 2500
ACATCTGCAT TTTAAACACA CAATCAGTAA TTTAAATTAA GTATTGTAGA 2550 | var(2513):[:0.01] | var(2518):[T:0.27]
ATCTAGAATA AAAAACAGTT TTGATTACTT GTATGTTATG ATCTGTGTCT 2600
ACATTTTGCA AAACACAACT ATGAATCAAT CTCATTTGTT CTTCTTTACT 2650
AGATGAATGG AAGAAAAAAG TCAGTGAATC ATATGTTATC ACAATAGAAA 2700 | Exon 2
  D  E  W   K  K  K   V  S  E  S   Y  V  I   T  I  E   29
GATTAGAAGA TGACCTGCAG ATCAAGGAAA AAGAACTGAC AGAACTAAGG 2750
R  L  E  D   D  L  Q   I  K  E   K  E  L  T   E  L  R  46
AATATATTTG GGTAAAGTTG TAAGAGTCAT TATTTCTTTG TATAAGTGTC 2800
 N  I  F   G                                           50
TTCAGTATTC ACCTTATTTT TTAAAGTATC TGTATATTTT TTAAACCCGT 2850 | var(2817):[A:0.16]
AGAACCTCAG ACATAAGCAG TCATGTTCTA AGCCTTAGGA TGTCAGATTA 2900
TCTCTCTTTG ACCACTCATA TAGCTCTCAA AATGCAAACA TAACATCTCA 2950
CCTCCTTAAA ATATAAATTG TAATCTGCCA TCATTAAAGT TTAAAAATAA 3000
AAACCTAAAG GCTAGCCTTT GAATGCAAGC TATTGTTGAT CTCAGTAATC 3050
TTCTCAGGAA TTAGATCATT CTTGTAAACC ATGCCGGCAA TGAAAAGCAA 3100 | var(3080):[G:0.07]
GATTTTTCTT CCCACATAGT GGTCGCATAT TGGCCACATT GTTCTCTTTG 3150
AACTATGACG GTAAGTCCAA TTTTAACAAA CCCTCTGGTC TCTTGACATT 3200
GAAAGGCTGT CCCTTAATGG AACTGAGTAT CATTCTGCCC CTGAACAATC 3250
ATATAACAAC ATATAATATT GCCTTCAGGA TTTCAGTAGA TTTTGTTCCA 3300
TGATAACAAG AGAAAAATAA TCTAAGTGTC ACAACCTTGG AAGACACAAA 3350 | var(3342):[C:0.04]
ATGTTCAGAA AAGAGGAGCA AGACCCTTAT ATACACAAAA AGCCTTCTGG 3400
TTAAATTGAA TCTGACATTG AGAAACTAGA TGCCCATTAG AGGGTCAAGA 3450
AAGTTACCTG CCTGACTAAG GAAAAGTTCC ATATAGGCCA ATTAGCCATG 3500
TTCATTTATA GCTGTGTTAT GTAATGCACT CATGGCAAAG AACTCCCTCT 3550
ATTTTACTTA GAAAACAAGT GTAAAGCAAT GACCAAATGA CACATCTTTA 3600
AAACAAAATT TTAGATATAG TAAACATATA AATATCACAT AATTGGCAAA 3650 | var(3604):[T:0.30]
TGAAATCACC CATGTATAAT ATAGTTTATA TGAAATTCGT CAATGGATGT 3700 | var(3652):[A:0.30] | var(3659):[T:0.01] | var(3677):[G:0.12]
AACAAGGCTT TCACAAGTGT TCAACTTATG GTTCAAAAAG TAGTTGGTTC 3750
TCTTTATAGT TTGGCCCAGG ATGATGAACT CAACACTGAC ACTTGTGATG 3800
AGATACCACT GATCTGACTT TTGCAAGTAG TATCACATGT TGAGATATGG 3850
AACTACATTT GAAATTCCTG TAGAAATATG ACTGGCATGT TAGTACAGTA 3900
GAATTATAAA TATGTATTTG TTTTGTTGGA AAAGTATGAA TATAGAAATT 3950 | var(3916):[G:0.02]
AATCATAAAC ATCTAGCTCT TATTGACTTA AATAAATATG CTAAATGAAA 4000
TATGATTACA TTGAAGAGAT TTTCCTCAAC TTTTAAAGGT CAAAGCCTCA 4050
GTTATTTAGT ATTATTTTTT AATTTAGAAA GTATTGAGCA CATAGGTGAA 4100
GGCTAGCTTA AACTAGATGT ATCCAAACCT GAATATTAGG ATTAACAATG 4150
GATTTAAAAT GTAGGTTCTT TCTGATACCA CATCGACAAC TACAAGCTGT 4200
TTTGACAACT GCTATAATGG ACTTTTCCTG TGTTTCTACT AAATGCAACA 4250
AATGTGACCT TCTTTTTTCT GATTAGCATT GGGGGTGAGA TGCAGGAATC 4300
TGTGTCAGGG AGCTTACAGT CCAGAATTTG TTGAGTGCCA GCTCGTATTC 4350
AAGTGTTGTT CTGGATACAT CAAATACAAG ACATTATTTA ATCTATAGTC 4400
ATATGTAGAT TGTTGTCATT TCATGTGTGC CGAATAATAT TAACTCCGGT 4450
GGATGATAAA CTAAGGATTA GAGACAAGGC AGTGGGAGTT GTCAAGTCAC 4500 | REPEAT
ATGGTCAGTA AATTCTGGAA TGTGATTTGT GTCAAGGTCT GCCTGACTCC 4550
ATAGATAGCG CTCTTCCTAC CATACCCTGC TTACAAAAAC AAGATTTAGG 4600
TCCTGATTTA TTCATTGATT TTTGGAATCA TTGTAGATAA AAAGCATAGT 4650 | var(4625):[C:0.32] | var(4630):[C:0.01]
TAAGTAAAGG TGTGTAGGCA AGAATGAATG AGTACCATAG AAAGTTTAGG 4700
AAAAGTGAGA AAAAATAATG TCTTCACCAT ATTATCTGAC TTGAGTAAGA 4750 | var(4749):[T:0.01]
AAGCTATGTG AATCAATGTA AGAATTTTGG AGTCATACAA ACATGGTTTT 4800 | REPEAT
AAATACAGCT TCTTCTATTT ATAAGCTGTA TATCCATGGA TATGTTTTTT 4850
AATCTCCTTA ATCCTCATTT TCATCTATAA AATGAGGTGA ATAATAATCA 4900
CCTCACAGGA TATTTTCAAA ATGAGGTAAA TTAAATACTA AGTACAGGGC 4950
CCAACCCATA GTAAGCATTG AGTAGTTGGA AATTTCTATT ATCATGATTG 5000
ATTGGATAAA TAAGGACAGT TTGAAGGATA GAAGACTTAT CATAAAGTGA 5050
GAGTAACAAA TAGCTTATTA AAAGTTAGAA AGAGTGAAAG TTTTTATGAA 5100 | NOT SCANNED
GAGGATGATT TCAAAATTAA AAATGTAAAG TATTAGCACA ATTTAGGAAG 5150
ATGCCGAAAT CTGAAATATA GCTTTTAATG ATTTTGATTG AAAGGGATTT 5200 | REPEAT
GAAGAATTTT GAGACTAGAG TATTAGAAGG CTAATCAAAA TGGCTATCAA 5250
ATTTACTGAG GATAATGGTG AGACATTTTT GGAGAGAAAG ACCAATAGCC 5300
TGATGCTGAT GACATTAAAG AA
GCTACAGA ATGTGATGAT AAGGAAGCTG 5350
AGGAGAGGAT TATCCAGTCT AGAATGATGT TTCTGCAAGA ACTAGGGGCC 5400
TCTTATGTTA ATGGAGATGG AGACTGTAGT ACTTGCTAAA ATTTTCGATT 5450 | REPEAT
CCATGACTCC ACCCTTTATC ATGTGAATCA GAATCTCTGG AGATGTCTTC 5500
CAATAACCTG AATGTTTAAC AAGCTCCCCA GATAAAACTA TGCATAATAA 5550
A
AATGATACT TCTAAAGTTT GAAAACTATA CTTCTAGAAA GATATCCAAA 5600
TTGCACTGAG AACTCTTTGC CTGAGGTGAT ATTAGTGAAG GGATGAGGAA 5650
TATGGGAACA GAAAGTAAGC AACTGGTGTG GTCTAAAGAG AGTCAAGAGA 5700
ATCAAAAACA AGCAAGCAAA AACAGAATAA TCTGCTTTTG TCTGATTTCG 5750
TCAAGGTAGA GAGCATAATC TGGGAGAAAA AAGTGAATTG CTTCCAGGGC 5800
AGAGTTCTAA GGATTTTCTT TTCTTTGGAA TAAAATGATG GATGAAAGAA 5850
AGAAAAGAAT AGTGTGCTGA GAATGTAAAT TGTCTTACTC ACTCATTCAC 5900
AAAATTTTAA AGGTAGTTGG GAAGATCAAA CCTAACACTG TATGAAATGA 5950 | REPEAT
CATTTAAATG AGTATCTAGA GCATTATAGG TGCTAAATAA ATGTTAG
AAT 6000
CTCATTACTC ACCCTTATTC ATTTGTCTTA TAAAGAGCAT TCCTGTGATA 6050
AACAATTATG TTATGTTGCC TGACATCAGC CTTTCTCTAA ACATTTAGAT 6100
AGCAAGGAGA CTGTATACAA TGCCCAAAAA GGAACATTTA AACTAGCATG 6150
AAACGTAAAG GATCACTGAT GTAAACAGTT TTTCATTTGC TAACCAATTT 6200
CTTTATGGCA TTCCCGGTAG ATGCTAATTT CATTCATTAT AAGAGATTTT 6250
TCACCACATA ATACACCATT GCTCTATCAG CTCGAATACA CAATCTTCCT 6300
GGCATAGCTT TTACCCACAA CATAATAAAC AGCAATATAG TGCTAAATGT 6350
AAGACAGAAA GAGCTAAATA GTTATCCTGC TTATGCCAAT TTATAGCAGC 6400
TTTGGAATGG GAGCTTGATG TGGGAGAGAG GGGAAATGGA AATGGAATGT 6450
TCTTTCATCT TCTGCTATAA AGTTGCATTC ACTCATAACT TTGGACATTT 6500
GTTTAGGTAA TGGATTGGTG ACAGGAAGAA ATGAAGAAAA AGAGAAGGCA 6550
GGAGGAGAAA GAAAGACAGA AAGGGCACCT TAGAGTACCA TTGTCTGATT 6600
ATATCCTCCT CTGTGCTGCC TCTAATCTTT ATCAACATAA CAGCACTTAC 6650
TACATGGTGT TGTTTTTATC CATTTATAGG TCTATCTCCC CACTAGTATA 6700
TGTGTTCATT AAAGGCAGCT TTTTTTCTTA TTTAGCCTTA TTTATATTTG 6750
TACTTATTTG TAAAACAAAC TAATAACTTA GGGCTTACCA TATGCCAGAA 6800 | REPEAT
ATGCTTCTAC GTATCTTTTT GTGCATCAGC TTATATAATC CT
AATGGTGT 6850 | REPEAT
ATATGTAAAG TGCTTTAGCA CAGTGTCTGG CACATGGCAA ACCCTCAAAA 6900
ATGTTAGTTA
ACACTTAATC ATTATTGTTT ATGTTAACAA CCCTCTGAAG 6950 | REPEAT
TAAGTGTTGC AATTGCCATG TTATACCTGG AGAAAATGAG GCTAATCAAA 7000
TTAAACTGGC TTGAACTAGA TTAAACAATT TGTATGATTT ACCTAGGATT 7050
GCATCCA
TCT TTATTTGATT TCAAAATGTA TCATATTCAT AATCTTGGTT 7100
ATGAATATTA TACAACCTTT TTGAAAAAAC TATGGAAGTG ATGGCTCTCC 7150
ACATGTGACT TCAAATGTTT TCAATTAAAT TATTTTGTTT CAATAGTTTT 7200
TATCATAATA AATTTTAAGA CTATGTTTTG CTAATTTCAT TGTCAAGCCA 7250
AATTTGTATC TGCTTAATCT ATAATATGAA ATTTAAAACC ATGAGAATAC 7300
TCCAGAAAAG TTATAATTTT TCTTTTTCTT TTTCTTTTTT TTTTTATTAT 7350 | REPEAT
ACTTTAAGTT TTAGGGTACA TGTGCACAAC ATGCAGGTTA GTTACATATG 7400
TATACATGTG CCATGTTGGT GTGCTGCACC CATTAACTCG TCATTTAACA 7450
TTAGGTATAT CTCCTAATGC TATCCCTCCC CCTCCCCACA CCCCACAACA 7500
GGCCCCCGTG TGTGATGTTC CCCTTCCTGT GTCCATGTAC TCAATTCCCA 7550
CCTGTGAGTG AGGACATGCG GTGTTTGGTT TTTTGTCCTT GCAATAGTTT 7600
GCTGAGAATG ATGGTTTCCA GCTTCAACCA TGTCCCTACA AAGGACATGA 7650
AGTCATCATT TTTTATGGCT GCATAGTATT CCATGGTGTA TATGTGCCAC 7700
ATTTTCTTAA TCCAGTCTAT CATTGTTGGA CATTTGGGTT GGTGCTTAGT 7750
TCCAAGTCTT TGCTATTGTG AATAGTGCTG CAATAAACAT ACATGTGCAT 7800
GTGACTTTAT AGCAGCATGT TTTATAATCC TTTGGGTATA TACCCAGTAA 7850
TGGGATGGCT GAGTCAAATG GTATTTCTAG TTCTAGATCC CTGAGGAATC 7900
ATCACACTGA CTTCCACAAT GGTTGAACTA GTTTACAGTC CCACCAATGG 7950
TGTAAAAGTG TTCCTATTTC TTCACATCCT CTCCAGCACC TGTTGTTTCC 8000
TGACTTTTTA ATGACTGCCA TTCTAACTGG TGTGAGATGG TATCTCATTG 8050
TGGTTTTGAT TTGCATTTCT CTGATGGCCA GTGATGATGA GCATTTTTTC 8100
ATGTGTCTTT TGGCTGCATA AATGTCTTCT TTTGAGAAGT ATCTGTTCAT 8150
ATCCTTTGCC CACTTGTTGA TGGGGTTGTT TTTTTCTTGT AAATTTGTTT 8200
GAGTTCATTG TAGATTCTAG ATATTAGCCC TTTGTCAGAT GAGTAGATTG 8250
CAAAAATTTT CTCCCATTCT GTAGGTTGCC TGTTCACTCT GATGGTAGTT 8300
TGTTTTGCTG TGCAGAAGCT CTTTAGTTTA ATTAGATCCC ATTTGTCAAT 8350
TTTGGCTTTT GTTGCCATTG CTTTTGGTGT TTTAGACATG AAGTTCTTTT 8400 | REPEAT
CCTTTTTTTT TTTTTTTTCA GACGGAGTCT CGCTCTGTCG CCCAGGCTGG 8450
AGTGCAGTGG CGCGATCTAG GCTCACTGCA AGCTCCGCCT CCTGGATTCA 8500
CGCCATTCTC CTGCCTCAGC CTCCCAAGTA GCTGGGACTA CAGGCACCCA 8550
CCACCACACC TGGCTAATTT TTTGTATTTT TAGTAGAGAC GGGGTTTCAC 8600
TGTGTTAGCC AGGATGGTCT CGATCTCCTG ACCTCGTGAT CTGCCCACCT 8650
TGGCCTCCCA AAGTGCTGGG ATTACAAGCA TGAGCCACCG CGCCTGACC
C 8700
AGAAAAGTTG TAATTTTTAA ACACTATGAC ATCAACATAA TCCAAAACAA 8750
CTTTTTTGGC ATTGAGTAGA TACATCTTGG TCAGTAATTA CAGTGCCTCA 8800
CTTTAAAATT GACTAGGTTT AATTATGTAC AAAAAAGTGG TCAAAAGAAT 8850
GCTCTGTTCC ATTAAATAGT CACAATGTAT AGAGGAAATA AAAAAATGTT 8900
TTCTGAGATA CACCTTTTTG TACCTTTTCT CTCTGAAAAG TTCATCTGAG 8950
GCCTGTTGCA TTCCACTATA CTCATCCTTA AAACAAAATA TCTTCTAAAA 9000
TTATTGCACT ATAGCCAACT ATGAAATTTG GCTATTATAA GATGAATAGC 9050
ACTGGAAACT TTTCAAGCTG ATCTTATTTA AGAGGAGTAG ACCCTTTCTG 9100
TCAAACTACT AAGTAGGATA TTGAAGGGGA AATGTCATCT TATAATTAAC 9150
ATAGAATGAA AATATTATTT GGCATGTTTG GTAGTGTGTT TTGCCAATTA 9200
GCCACAAAAC AAAAAATAAG AATCGTCAAC AACAAAAAAA ACCCTCAAAT 9250
CCAAAAGGAA ACAAAGAATT CATAATGCCC TAAGTCAGTC TATTTCTCTA 9300
ATTCTTTTCT TGTTTGTCCA GGTAAAACTA GTTAAGAACC ATAATTTTAC 9350
AGGAATATCT TGTGAAATCA TTGAGAAGCA ACTTGACCTC AATCTCTCTC 9400
TGCCTCTCTC TCTCTATCTC TCCCTATTGT TCTCCCTCTC CTTCTCCATC 9450
TGTAGCTCGC TATCTTTCTA TCATTTTCTC TCCCCCTTAC CCTTCATCTC 9500
TTCTTCTTTT CCATCCTGTA CCTCCATGAT TCCTTCTTTC CTATCCCTGT 9550
TTTGAAGAGC AAAACAATAC AAAAACAGTA AAAATAATAT CAATGCCTTA 9600
ATAGAAATAA CTATTATAGC AGCTAATATT TATAAAAGCT TTACAAGCTC 9650 | REPEAT
TAACTTATTT ACACTTCACA ACAATCTTAT AAGATAACAA TAATTATGCC 9700
AATTTTA
TCA TATCTGTCAC TCTAACTATA ATTGTTTATT GTATGAATGG 9750
CTGAATAAAT GAATATACTT CACAGTATTA GTTTGCAGAT TTTATTTGCA 9800
AGATATCAAA CAAATATATT TCTGGATATT TCTTGGAGAT ATATATTAGA 9850
AACAGATCTT ATTGATATAG TCTGCTTCTA TTGTTTGGAG GGCATGGGGC 9900
AGGGAAGAAT CTGCAATGAA TAGGCAAGAA GTTGCAACTA GCCATTTGAA 9950
ACTTAAATGA TCAATTTGGG AAACTAGACA ACCCATAAAA AATCCTTACC 10000
TTCTTTCTAC ATTCTTGGCT TTTCCCTAAG TTTTAACCAA TGAATTAGCT 10050
TTAAAATATA TCTACCTGTC TGAATACCTT GGAGAGCAGT GTGTTACTTT 10100
TTGGCCAACT GTTCAAATGT TACATTTTAA TAAGTTCCCA CTTGTGGTCA 10150
TGTTAGATAT CTTCTTGAAA GGATGAGGTC ATGAAAAAGA AGTTTAATTG 10200
GATCACAAAA CTGCACACTT TTCTAGGTCA AAGGTAAAGG CTAGGAAAAG 10250
AATTCATTAT GCTACAAGAA AGAAAGTAAC CTTTGGGTAC AGAACTATCA 10300
TTTTTAATGA TTAAGAACAG CATTTACTAT TAGAAATATA TTCATAATAG 10350
TGGCTTTATT TTAATTAGGA ACTTCATTCA TGCCCCAGCA TGCACTATGA 10400
ACTCTTTAGG ATATGTTAAG TTACAGTGTG GCATGGCAGG TGATGAAAAA 10450
TGTAAGGGGA AATTAAAAAA TAAATTGAGC TTAGGGTATT AGAATACATA 10500
AGTGATGCTC AATTGGCAGT GAATTTGACA TACACAGTTA CTTTAGAAGA 10550
GGCAAAAGAA GAGAAAATGG AATTTCTCTC CTAGGAATGA TTGCTTAAAT 10600
ATCTTGAATA TTTTAATTAC ATGTTTCAAA ACAGAAACGT TTGACTAGAA 10650
GTTAATGGGA AGTGAGAATT AGGATTCAAA TATAGCCCCC AAAGTAACTC 10700
TCATTTTAAA AATGTACATT CCAGTTATTA AAGTTGAGCT AAAAATTGTA 10750
CTATTAAAAA TCACACTTGA CTGCCAAATA TTATAGGAGT CTATTCTCTG 10800
TTGATTCATT TTGTTGACAT TAAGAGAAGC TGCATGAGTT CAAGGAGGAT 10850
ATAATTCAAG AGGAGAACAA AAGCAACAAG CAGCGGCTCA GTTTAAAGCA 10900
AGGAACTCTT TAGGACTCTA TACTGAGTCA CTTATAGATG GTAAAGTCTA 10950
GTTCAAGATT CAGTTAGCTG AGGAACAATT GTTGAATAAA GAGTCATTAA 11000
TTTTGCTTTC AATTTTATTT ATGTAAATGA TAAACATTCA TCTAGTGCCT 11050
TTCTTTTTTA AAAATAAAGC AATGGACCCT GGCATCTTGT ATTTTCTGTT 11100
TATTCCATGT TCATTTGTTT TGCAAAGCTG ATCAGAGTAT TAGATATCAG 11150
GACGAACACA GCAGTCAATT TCAGGATTTT ATCTAGTATG TGTATTTCCA 11200
GGACTGATGC ATTCAAAGGA TCCGGGATTT AGTGAGTAGT TTATATCAAG 11250
GAGACTCTTG AAAACAACCT GAAGTGAGCC TTAAGAGCAG AAGTGAGGCG 11300
TATAGTAGGT GTTTAGCAGG TGTTGTGCCA GACTTATTGA ATGGATCATC 11350
AAATTTAGAT CACAGAATAA GAAAGCAATT GAGTTTACCC TCTCAAATAA 11400
AGTGATTTTC ATCTCAACTT TAACTTTTTA CCCTCCTTTG CATTTTTCAT 11450
TCTTTGAGTC TCTCCACTGT TGAAAATGTA GTAATATTAA AAGTTCGAGA 11500
GATCAAGTTT AAATAAGAGA ATCTCATGTG CAGTTCTGTG TTCTATGTAT 11550
AATTTAAACT TTTCAGAGCA CCATGATGAA TAAAAATTAT GTATACATAG 11600
AAAACAGACA TCTGAAAGTA AACTCATTTC ACTCACACAC AAAATCTCAC 11650
ATAATATCTA CGGAGAAATT CAGGAAAATC CTTCCAAAAA GAAAGGTGGG 11700
GGGAAGTAGC ATCTGATAAG ATATTGGAAA AAAGAATATA ATCCCAATGT 11750
ATTACAACTT CTGCCTGAAG CAAAGTTCTC TTGTACTCTG ACTGGGTCAG 11800
ATTTCACAGA TAAAGGTCTA AACTCTGGTA GGGTACTCTG ATATAGTCCC 11850
TGGTGAGAAG TGGAGTGATT CTATTAATGA AATCCTTGTC TTTGTCTGAA 11900
CAAAGACCAT TGCCCCAGGA GGGCCCTTGA GAGCCACAGG TAGCCTTTCA 11950
AAAGGAATGT AAAGCTAAAA TTCTCGACCT CTTGAGGTCC ACGGTGCTCC 12000
CAGGACATTT TTCAGTAGAA ATGAGATCAT ATCCTTGGCT TCACAGGTCA 12050
ATTTCAAGCT GCCTCCTGCC TATTTAAATC TCTAGCAGCT TTAGAGAGAT 12100
AGCATAGTAT TTGGTGAGTG AGCCAAAGTT TCATATCACT TGTAAAGTAC 12150
TTACACTTGA AAGGTACTAT AAATTCAGAA CATTATCATC AAGGCATCCA 12200
GTTAAGAACA TCAAAAGCTA TTGGAATTTT AAAATAGAAA AAGAAAAAGT 12250
GCTATTCTCC AGGGTACTGC TAAAAAGAGA AAGGCTCTAA ATCCAGGGTC 12300
ATTGAAGAAC CTCAGTGAAA TGCTTTAATT AGAAATGGCA AGCCTTGTGG 12350
TTTATTTTCA CAGCCATGGG AATGCAGTAT TCCCAAACTT TTTTTACCCT 12400
CCTACCCTTC TTGCTTTCTG TGTTCCCCTG CAGCAAAACA CATAGACATG 12450
CTTACTAATA CTGGGAAACA CACCTCAACT TGCTTTGGAA AGCCTTTTGT 12500
GGAAGTACAA TAAACTCCAG TGTTTATAAA TGTTAATAAT ATAAGAAGGG 12550
GGTTCAGAAT TTCATGAAGA TAGTTAAGAA TTTAACTCAC TTCTATCAGC 12600
AATTTCCCTC AGCTCAAAAA ATACTGCAAT CAAAATCATT TCTGATGAAA 12650
ATGCCACTGT TTTAAATGTC TACTTATAAT AAAATGAGCC TACTTATAAA 12700
TGATAGAGCT ATTTATGGTA TGGCAGTAAC TTCACAAAAT AACATGATTC 12750
TTAGAAATGT GTGGTCTTTG GCCCAGCCTG GCTTTTAAAC CCTCAAAGCC 12800
AAATATATTA TGGATGTCTT GGAAGAAAGT AAACTAGGTA CTTGGAACAC 12850
ACTTGGAAAT GCAATCACAG GTCACAGAGG TCTTCTTTGT GGTTATGACT 12900
TCAAATAGTA GAGGTATTCA GCGGAGCTGA ACTCTGCCTT TCAAGCTAGG 12950
TAGATTGGAT TTTTCTCTTA AAGTTTGTAG GGAATCAGTG TCCATAAATA 13000
AAAAGGGAAT GAAAACTGTG ACTGGAAACT GAGAATGTTG ATGGACAATG 13050
ATTCAGCTCT GAGCTGCTTC GGCTTTTCTT CCCTGGTCTT TCTATTGTCC 13100
AGCAAATGAA ACACACTATA AAACCACAAG AAAAAAAAAC AAAGTATTGG 13150
ACTGGGGGAG GAGAGAGAGG CCTTGTGATC CTAAGAAAAA CTATGTAACC 13200
AGCAGCCTAA GCAAAACAGG GAAGGATGCA CATTCTTCTG AGCTAATCAT 13250
AATGAACTTA ATGGCAAATA CTGAAAGAAG AAAAAGCTTT GGAGCTCTTC 13300
TGTAGCAATA AACACCTGAG AAAATGCAGT TTTTCAATAT GTATGTCCAA 13350
TATTGTATAG CAATACCTGT TATGTTTTGC TGTTTTCAAA GTGGAAAAAA 13400
TCATTTCATC AGTGTGGTAA TCCTTGAAAG CCTCATTCTT ATAGTTATAC 13450 | REPEAT
CAGGATTCAA ATCCTATCAT GACTCTGCCT TTTAAGTAGT TTGTTCTTTT 13500
TTTCCAACTT GGGCAAGTTA TTTAACCTAT TTAAGCTTCA ATTTCTTCAA 13550
TTATAAAATG AGTAAAATAA TATATGTGAC AATATGCATG ACTTTGTCCT 13600
GTTGTGTCCG GAATTGGTGG GTTCTTGGTC TCACTGACTT CAAGAATGAA 13650 | REPEAT
GCCGCGGACC CTCGCAGTGA GTGTTCAGTT CTTAAAGATG GTGTGTCCGG 13700
GGTTTGTTCC TTCTGATGTT TGGACGTGTT CCGAGTTTCT TCCTTCTGGT 13750
GGGTTTGTGG TCTGCTGGCT TCAGGAGTGA AGCCGCCGAC CTTCGCAGTG 13800
AGTGTTACAG CTCTTACCGC GGCGCATCTG GAGTTGTTTG TTCCTCCCGT 13850
CCGGAGTTGT TCATTCCTCC CAGTGGGTTT GTGATCTTGC TGGCTTCAGG 13900
AGTGAAGCTG CAGGCCTTCA TGGTGAGTGT TACAGCTTAT AAAGGCAGTG 13950
CGGACCCAAA GAGTGAGAAG CAGCAAGATT TATTGCAAAA AGCGAAAGAA 14000
CAAAGCTCCC ACGGTATGAA AGGGGACACA AGCAAGTTGC CGATGGTGGC 14050
TGGGGCAGCC TGCTTTTATT CCCTTATTTG GCCCCACCCA CATCCTGCTG 14100
ATTGGTCCGT TTTACAGAGA GCTGATTGGT CCGTTTTGAC AGGGTACTGA 14150
TTGGTGCATT TACAATCCCT GAGCTAGACA CAGAGTGCTG ATTGGTGCAT 14200
TTACAATCCT CTAGCTAGAC ATAAAAGTTC TCCAAGTCCC CACCAGATTA 14250
GCTAGATACA GAGTGCTGAT TGGTGCATCC ACAAACCCCA AGACAGACAC 14300
AGAGTGCTGA TTGGTGCATT TACAATCCTC CAGCTAGACA TAAAAGTTCT 14350
CCAAGTCCCC ACCCAACTCA GGAGCCCAGC TGACTTTGCC TAGTAGATCC 14400
CACGCAGGGG CCGCAGGCGG AGCCGCCTGC CAGTCCCACG CTGCGTGCCT 14450
GCACTCCTCA GCCCTTGGGT GGTGGATGGG ACTGGGCACC GTGGAGCAGG 14500
GGGTGGTGCC CGTCGGGGTG GCTCAGGTTG CCTGGGAGCC CACGGGGGTA 14550
GGGGGGTGGA GGGGCCTTGG GCATGGCGGG CTGCAGGTCC TGAGCCCTGC 14600
CCCATGGGGA GGCAGCTGAG GCCTGGCAAG AATTCAAGTG CAGCGCAGGT 14650
GGGCTGGCAG TGCTGGGGGA CCCGGTGCAC CCTCTGCAGC TTCTGGCCCA 14700
GGTGCTAAGC CTCTCACTGC CCAGGGCTGG TGGCACCAGC CTGCGGCGCA 14750
GAGTGTAGGA CCCACTAAGC CCACGCCCAC CCAGAACTCA CGCTGGCCTG 14800
CGAGCACTGT GCACAGCCCC AGTTCCTGCC CACTCCACTC CCTCCACACC 14850
TCCCCACAAG CAGAGGGAGC CGGCTCTGGC CTCGGCCAGT CCAGAGAGGG 14900
GCTCCCACAG TGCAGTGTCA GGCTGAAGGG CTCCTCAAGT GCAGCCAGAG 14950
TTGGCACCGT GGCCTGAGGA GGTGCCGAGA GCGAGCGAGG GCTGCTAGCA 15000
CGTTGTCACC TCTCACTGTG GTGAGGAATA AGTAAGATTA AGCGCTTACT 15050 | REPEAT
ACAGTATCTG GCATGTGATA TGCAATCAAA AAATGATTAT T
GCACTGTTG 15100
TTACCATTGC CAACTTCACT GTGAATATAC AACTTTCTTT TTGAAGTATA 15150
ACTCTTGGGA TAATTTTAGC ATCATTTTTG TTGAGGCTTA GAAAATTACA 15200 | REPEAT
CCTCAAAATG AAGGCCTTAC AAGCAGCCTT AGAAGCCAAA CTTTCTCTCT 15250
GACCTTCTCC TGTCCTCTTG TCTCTGGCCC CT
CATTTTCC CCAGAGGGTA 15300
GCCATAGAGA CTAGAATCCC TCTCCCCTCA AGGCAGGTCA TAGAAACTAG 15350
AACTTACAGA GTTATTCCTG TATCTTTGAG TCTTCATTCT GAAGGCTCTT 15400 | REPEAT
ATGTCTTGTA TCTCTTGTGC CTTTTAAAAC TATGATCAAA TATATTTTAT 15450
GCCTTTTCTT CTATTAATGT CCCTTTTGTC AGTTGATTTC AGCAAACCTT 15500
CAGAGAGGCA AAGGGGAAGG TCTTTCTTGG CCCCTATAAT TTCATGCCAT 15550
ATTTGACTTT TCTTGGCCTT TTATATTTGA CAACAATTTT CTGATTTCTG 15600
ATTTCCTGAT TTACATAATA ATCAATTTTA TATATGTATT ATGTAAGTAT 15650
TCCCTACTAA CAGTGACTCT CAGGTTCCTA GATGATGTCT GACCTTGGTT 15700
TTACTTGTCT TTAAAAAGTG CCACTAAATT CGCTATTGTG ACATCTAGTA 15750 | var(15732):[A:0.01]
GCTGTCAGTG ATTCTGGAGC AACTATTGGA ATCATAGTGT TATTTCTGGT 15800
GACATCATTA CAATGTAAAA CTACAGAATT TCCTCTCAAT TTTAATTCTT 15850
CATATAGAGG GTTCAAGATT CTTTCTGTAA GTGCAAAATA ATCTTAGAAA 15900
AAATACATTT CTGAATTGAT AGTAACAGGA TTTGCATTTA TAATTTTCAA 15950
ATGAAAGACA ATATGCTAAA AGATGAATTT TGTGATCATC TGTAACATGT 16000
TTTTTTCAGC TCTGATGAAG CCTTCAGTAA AGTCAATTTA AATTACCGCA 16050 | Exon 3
            S  D  E   A  F  S  K   V  N  L   N  Y  R   63
CTGAAAATGG GCTGTCTCTA CTTCATTTAT GTTGCATTTG TGGAGGTGAG 16100
T  E  N  G   L  S  L   L  H  L   C  C  I  C   G        78
TACTTGAAAC TTAGTACTTC TTAAACTGGT TATATGTGTA TATCGTCAGT 16150
GACTTGAGCT GCTTAATAGT CTGCAAAAGA ATTCTATTCA TACTCAATTT 16200
TCCCTTCTGC TTTGCCTTTT CCAACCTTGA TAATCTCAGT TTAGGCAGTA 16250 | var(16207):[T:0.04] | var(16231):[A:0.01]
ACTATCAGGC AGAATATTCC AATTGATTTA GCTTTAAATA TAAGCTTCAT 16300
TGTGTTGCTA CCGGAAACCA AGTCCCTCAG TTTGCTTGGA AATCAAAAAG 16350 | var(16319):[T:0.03]
CACTTTTCAA TATTGGGCAT GCCAGTCAGG GATTAACTTA AATTCAGAAG 16400
CACTTAAAGA TTCCCCAAAA TATCATCAAG CAGTTGCTTC ACAATATTCA 16450 | var(16444):[G:0.38]
ACAAGAGTAT GTGGAAAAGT GATAAATGCC AAAGATAAGA TCTAAAAGTG 16500
AAGATTGATC GAAGTGAAGA TTAAGAGTTT AATTTGGCCT ACACTTTAGT 16550 | REPEAT
TTGTTTTGTT TATCAATGTA TCTCAAGTAA TTTGAATGGT GCCTGGCCTG 16600
TAATAGCCAC TCAGTAAAGT TATTGAATTA ATGAATGAAC CATTAATATT 16650 | var(16623):[C:0.01]
TATTTTGTTA ATCCAAACTA AATTCATTGA GCTTAACTTC TTAAAATGGA 16700
ACAGAAATGT GTAAGTGTCA ACTCTAACCA TATTCCTTAA CCATTTCTCC 16750
CAAACAAACC AAACAGACTC TGCTTAACAG ATTGTTCTCT CAACTTCAAA 16800
CGTGCCTTCC CAACCTTGGT TATATCCTTC ATATTTCTTT GATCTAAATA 16850
AGCTCTACTG TTAATAATGT TCAGATAAAT CCTCTACAAT TAGATTTTTT 16900
AATTTAAGCT TTTTCACTAA TAGTTTATTA TGGTGAATTC TCTTATGTGT 16950 | var(16935):[T:0.01]
TTATGTTTCA AAACCATCTG ATGATGAGGG TACTAAATAA AAAATCTAAG 17000
ACAGAGTCAA AATACACAGC ATTTGAATAA AGTTTTATAA ATGGAAAAGA 17050
AATATCCCCT AGTAAGTAAG GTTGTCAATT AATAGAAAAC TTTACAAATG 17100
GCCTGCAGAA CGCAGCTTGA CATTTTTATA CAGCTGTATG GCATTTATCA 17150
TTAGGTCAAA AAGAGTCTCA AACTCACCCC ATCCCCACAA TGATTTAGCC 17200 | var(17177):[A:0.14]
TTTTTTCATT TTTCTCTTTA AGGCAAGAAA TCACATATTC GAACTCTTAT 17250 | Exon 4
                        G  K  K   S  H  I   R  T  L  M 88
GTTGAAAGGG CTCCGCCCAT CTCGACTGAC AAGAAATGGA TTTACAGCCT 17300
  L  K  G   L  R  P   S  R  L  T   R  N  G   F  T  A   104
TGCATTTAGC AGTTTACAAG GTAGGACACT TTAATTCCCA TAAACACTGC 17350
L  H  L  A   V  Y  K                                   111
ATTGGAACTA AGGATAGTGT GTATCTTTAG GCTTTTTTTT TTTTTTTTCA 17400 | var(17390):[C:0.01]
AATTAGTAAT CATGGAAAAT TTTCAGTGAC CAGAGGCGTT ACATTACTAA 17450
AGGACTTCTT TCTCTTTATT GAGCAGATAC CTGCTGCATA CTAGACACAT 17500 | REPEAT
ACTCTTTTTA ATGCTTTCTG TATTTAACTC ATTTAATTCT CACAAGAACC 17550
CCATGAGTGA ATATGATTAT TATCCCCCCA AGGTTACATG GTTAGCCAGG 17600 | var(17578):[:0.99]
GGTTAGCCAG GATTTAAGAC AAGGCAGTCT AGTTCTGTTG CCAAAGCTCC 17650
TCATCAGAAC ACCATGATGC CTCTGTGCAG AGAGAGATGA GGTTGTATTT 17700
AAAGACAAAA GAAGCACACT GAAGCTGTAT TTCTTTACTG CAAATTTTTC 17750
TTAAAAAACC TTTTTGCTTT AGCTGTTTAT TTTCTTATAT TAGCCCCTGG 17800
CTCCAACCTA ATCTCAGCAC CTGATAGAAT AATAAATATA ATAGTGGATT 17850
GGACAAACTG GGATACTTAG TGTTGGAATT GAACCTTGAG ATTTTCATAA 17900
ATATAAATTT ATAAAACATA CAAATTATAT TATGCATTGA TCATTTTATA 17950
ATTATAATAA CAATTTCTAC TTTGTATTTA TTATGAGCTA AATATCATAC 18000
TAAGTTTAAT GTATTTTAGT CATTAAAATA ACTGCATATT AGGATTTACT 18050
TTACAGAAAA TGCAATTAAA GACTAAAGTA GATACCTGGA CAATATTAGA 18100
ATAGTGATTA AAGTCAAGTA CAGTTGGCTC ATTACTCCCA GAATCTTATT 18150
TGTATATTGC GTATTTTGTT CTTTCTCATT TTCAAGCGAG TCTGTGACAG 18200 | var(18187):[T:0.09]
AATTTTATTT CAGTTTTGTG TGTGCACGTG TGGGAGGAGG GACAACTTTT 18250
TGCTTGTATT AGGAACCCCC TGCACTATCT CCCTCCCCCA ACTGCTAGAG 18300
AGTTTGTCAT TGGGAGGGAA GAGGACCTTA TTTTCCCATG ATCTAGCATC 18350
ACAAATTCCT GTAATTCATA GCGCAAATAC TCTAAAGTTT CATCTCTTTT 18400
CATGCCCAGT CAATGCCTAG TCAATTCTTC TAATTCCTTC TGGGAGAAAG 18450
CCTCAGTTAA GTGCTAAATT GTCTTTAGTA CCTGTTAATT ATCCTGCTAA 18500
ACTATGAAAC ATTCTGAGTT TCCAGTGTAG AAAACAGCAT CTGATGTTGA 18550
CTTTTCTTCT GAAAGGCAGG AGGTGAAAGT AGAAGAGCTC CAAGGAACAG 18600
GAAGGTAGTG AATGATAGTC ATGGCACTGT ATGAAACCAT GAATTCTGAA 18650
CCTCACCGTC TGGGAGATTT TTTCTGTATT AGTTCATTTT GCAAAGATTT 18700
AGCATGACAT TGGCACACAA ATGGGTTCTG AATCATTTAG TCCTACAATA 18750
TTTAGAGAAT ATATTTCTTC AACCTCTGTT TATAATAATT AAATTTCCAC 18800
TTTTAGAGTT TTCTTTGCTC TATTTTTATG TTTTTTTCTA TTTTAGAGAA 18850
GGGTGCATAA ACTATAACTT TTTCATAGCA AGTTTAAATG AAAATTTAGA 18900
TTCTTGGGAA ACAAAGCAGG CAAAAATATT AAAAGGCCAT AAGAAAATGC 18950 | NOT SCANNED
ATAGTTATTT TGCAAATTTC TTAACAAAAG TGAAAAACAA ATTAAAGTTA 19000
CTATTTCATT TTAAACACAA AAATAATATA AAGTAGTTGT GTGTCCAGAA 19050 | REPEAT
TTGGTGGATT CTTGGTCTCA CTCACTTCAA GAATGAAGCC AGGGACCCTC 19100
GCGGTGAGTA TTACAGTTCT TAAAGGCGGC ATGTCCAGAG TTTGTTCCTT 19150
CTGATGTTTG GATGTGTTTG GAGTTTCTTC TTTCTGGTGG GTTCGTGGTC 19200
TCGCTGGCTA TGGAGTGAAG CTGCAGACCC TCGCAGTGAG TGTTACAGCT 19250
CTTAAGGCGG CACGTCTGGA GTTGTTCATT CCTCCCCGTG GGTTCGTGGT 19300
CTCGCTGGCT TCAGGAGTGA AGCTGCAGAC CTTCGCGGTG AGTGTTACAG 19350
CTCATAAAGG CAGTGTGGAC CCAAAGAGTG AGCAGTAGCA AGATTTATTG 19400
CAAAGAGCTG AACAACAAAG CTTCCAAAGT GTGGAGGGGC ACCCGAGTGG 19450
GTTGCCACTG CTTGTTCAGG CAGCCTGCTT TTATTCTCTT ATCTGGCCCC 19500
CACCCACATC CTGCTGACTG GTCCATTTTA CAGAGAGCTG ATTGGTCCGT 19550
TTTACAGAGA GCTGATTGGT CCATTTTGAC AAGGTGCTGA TTGGTGCATT 19600
TACAATCCCT GAGCTAGACA CAAAAGTTCT CCACATCCCC ACTAGATTAG 19650
CTAGATACAG AGTGCCAATT GGTGCATCCA CAAACCCTGA GCTAGACACA 19700
GGGTGCTGAT GGTGTGTTTA CAAACGTTGA GCTAGATACA GAGTGCTGAT 19750
TGGCATATTT ACAATCCCTC AGCTAGACAC AAAGTTTCTC CAAGTCCCCA 19800
CTAGACTCAG GAGCCCAGCT GGCTTCACCC AGTGGATCCC GCACAGGGGC 19850
CGCAGGTGGA GCTGCCTGCC AGTCCCACGC CATGTGCCTG CACTCCTCAG 19900
CCCTTGGGCA GTCAATGGGA TGGGGCACTG TGGAGCAGGG GGCAGCACGC 19950
TTTGGGTAAG CTCGGCCATG CAAGAGCCCA TGGCAGGGGG TCGGGGGGAA 20000
GCTCAGGCAT GGCGGGCTGC AGGTCCTGAG CCCTGCCGCA CGGGGAGGCA 20050
GCTATGGCCT GCTGAGAAAT GGAGCACAGC GCCAGTGGGC CGGCACTGCT 20100
GGGGGACCCG GAGCACCCTC CGCAGCTGCT GGCCCGGGTG CTAATCCCCT 20150
CACTGCCCGG AGCCGGCAGG ACTGGCCGGC CGCTCGGAGT GCGGGCCCGC 20200
CAAGCCCACG CCCACGCCCA CCCAGAACTC TAGCTGGGCC GCAAGCCCCG 20250
CCGTGCGGCC CCAGTTCCTG CCCGTGCCTC TCCCTCCACA CCTCCCCGCA 20300
GGCCGAGGGA GCCAGCTCCA GCCTCGGCCA TCCCAGGAAG GGGCTCCCAC 20350
AGTGCAGCAG CGGGCTGAAG GGCTCCTCAA GTGCAGCCAG AGTGGGCGCC 20400
AAGGCCGAGA AGGCACCAAG AGCGAGCGAG GGCTGCAAGA GCTGCCAGCA 20450
CGCTGTCACC TCTTA
GTTGT TCACACTACC AGGCATTAAA CCTAGTAACC 20500
ATTAAATGCA TTAAACCTAC TTCTAATTAT CCCTTGACAG AACTACTCCA 20550
GTAAGTATAT AATTCATTTT GGGCTCCAGT TCCCTTCCCC CATATAGTAT 20600
TAATAACTGT TTAATTTTAA TATTATTTCA AACTTACAAA GACAATTGCA 20650 | REPEAT
AGAATAGTAC AAGAAACTGC TTATCCAGGT TCATTAACTG TTTGCATTTT 20700
GTCCCATTTC CATTATTTTT TTTTAGAACC ATTTGACAGT AAATTGTATA 20750
AAACATGCCC TGTTGCCACT TCAGTCTTCA TTTCCTAAGA ACAAGAAAAT 20800
TCACTTACAT AACTCCAATG CAATTATAAA ATTAAAAAGA ACATTGAGAT 20850
GATATTAACA TTGATAAGAT ATGATAATCT ATAGTTCAAA TTCAAGTTTT 20900
ATCAATTGTC CCAATTGTGT CATTTATAGA TTATATTTTC TTGTCCAGGA 20950
TAGGATTCAA TCCACAATCA TGCATTTTCA GTTTTCTTAT TTCTGTAATC 21000
TCCCTTACTC TGAAAGAATT TCTCACCCGA TCCTTGTATT TTTTTATCTT 21050
AATATTTTTC ATGCATACCA GTTATTT
ATA CATATTTCTT TGAATTTTTT 21100
TGGTATTGCA ATCGAATTTT ATTTTGTTCA TAACACTCAC AAAATGAATA 21150
ATGTAACTCT CCCATCCTTT TGTTCACTAC ATCAAATAGC TCTTTCAATT 21200
ATACACCCTG GCATGCTGGG CCTGACTCAT TGTTAGAGGA AAGGGGTCCC 21250 | REPEAT
GATCCAGGCC TCAGGAGAGG GTTCTTGGAT CTCGCGCAAG AAAGAATTCA 21300
GGGCGAGTCC ACAGTGCAAA GTAAAAGCAA GTTTATTATG AAAGTAAAGT 21350
GGTGAAAGGA CAGCTACTCC ATAGACAGGG TAGGATGTTC CTGAAAGTAA 21400
GAGGAGGAGC ACATCCACCC TAGGTACAAT GCTCATATAC ATGGGGAGAT 21450
GTGTTCTGCT GCAAGGGTTT GTGATAACAT ATTAATTTTC TTAATTGCTA 21500
TATTTTGCAA GAATCGATAT TATTATCTTT AAAGCAAAAT TAGGAATGCC 21550
TTTGTTCTAC AGATATCAGG ATATCTGGAC ACTCCCAAGT CTGGGTCTGT 21600
TCAGTAAACA TTATGAACTT GTTCTTTAAC TGTAAACATC TAGAGGTTAA 21650
AAATGCCTAA CTTTTGGGAG GCCGAGGCGG GCGGATCACG AGGTCAGGAG 21700 | REPEAT
ATCGAGACCA TCCCGGCTAA AATGGTGAAA CCCCGTCTCT ACTAAAAATA 21750
CAAAAAATTA GCCGGGCGTA GTGGCGGGCG CCTGTAGTCC CAGCTACTTG 21800
GGAGGCTGAG GCGGGAGAAT GGCGTGAACC CGGGAGGCGG AGCTTGCAGT 21850
GAGCCGAGAT CCCGCCACTG CACTCCAGCC TGGGCGACAG AGCGAGACTC 21900
CGTCTCAAAA AAAAAAAAAA AAAAAATGCC TAACTTTCTG AGAATGTAAC 21950 | REPEAT
CCCGTAAGTC TCAGCCTCAT TTTCCTATTT TCCTAGCCCT CACTCAAAAT 22000
GGAGTTGTTC ACTCTGGTTC GAACGCCTCT GACA
TCATGA CTGTATATTT 22050
TCTAATCAAT AGAGTAATCT CTGCTTTCAT TAATAAAAGT GAAGCAGATA 22100
TTTAGCTATT TAATACCACA TGAATGATTA ATCCTCATAC ATCTTTTTGT 22150
TTTAGTTTGT TGAGTTTTTC ACAGTGTTTA GTTTTATTGA GGTTTAATAT 22200 | REPEAT
ATACCAAATA CAATTATCAA TTTTAAGTCT ACAATTGTTA GCTTTTGAAA 22250
ATGTATGTAA TCATGTAACC ATCATCACAG TCATGTTATA GGACATTTCT 22300
ACTATACCAA AAAGTTCCCT CATGCCATTT TGCAGTCAGT CTCCTTCTCA 22350
CCTGGTCTCT GGAAACAAGT GTTTTCTGTC ACTATAGTTT TCTCTTTTCT 22400
AGAATTTTAA ATAAATTTAT TACATCCAGT ATGTTTTCTT TTCTATATGG 22450
TTTCTTGCAC TTATCATAAG GCTATTGGGA TTCACCCATG TTGTATATTC 22500
TGTAATTAAT GCTTTTCTTG TAGAATTGTA TTCCCTTATA TGGATATACC 22550
ACAATTTACC ATTTACCTGC TGATGGACAT TTTCCCAGAT TTTGACCATT 22600
ATAAACAAAG CTGTTCTGAA CACTCACATA CAGGTATTTG TTTGAACATA 22650
TGTTTTTATT TCTCCTGGGA AATACCTAAA AGTGGAATTG CTGAGTCACA 22700
TAATAAGTAT ATGCTTAATT TTATGAGAAA CTAACAAACT TTTTAACAAA 22750
CTAGCAATTC CTTCCTACAT TCCCATCAGC AAGGTATGAG AGCTGTAGTT 22800
TTTTCACATC CTTTCCGGCA CTTGGTGTGG TCAGTCTTTT TTTTTTTTTT 22850
TTTTTTTTTT TTTTTTTTTG GCTATTCTAT TGGATGAATT TTAGTATTTC 22900
ATTATAATTT TAATTTGCAT TTCCCTGAAG ACTAAAGAGG TTGAATAGGT 22950
TTTTATGTGC TTATTAGGCA TCCTTTATTT TTTAATGTAG TGTCTGTTAA 23000
ATCTTTTTGC CATTTGTAAT TTTGTTTATT ATTTTCTTGA ATTGTGAGGG 23050
AACTTTATCT ATTCTAATAC AATTCTTTTC TTGAATATAC TTTTGCAAAA 23100
ATTTCTCTCA GTGTCTGACT TGCCTTTTCA TTTTCATAAC AGTGTCATTT 23150
GAAGAGTAAA AGGTTTT
TGC ATTATTTTTA AACTTATGAC TGTAGTGATT 23200 | REPEAT
ACCATACAGT TATAGATTCT CAACATTTCA TAGTCCACTC CCTGCAAATG 23250
TTGATCTACT TCACTTAAAA TATAAGAACC TTCCAGTAGT ATAGTTTCAT 23300
TTTATCTTCA TTCTTTGTGC CATTGTTGCC ATATACATTG CATCTATACA 23350
TGATAAGAAC CTAAATATAT TATTAGAATT TTTGTGTTAA ACATTTATAT 23400
CTTTTAAAGA AATTAATAAG AGAGAAAA
TA TGCTTTTCGG AAGTTTGATT 23450 | REPEAT
ATAATAATCC TACATATGGT TTTCTGTATT TAAAACTCTT TGAGATTCAC 23500
TGAGTTTTTA TATCTGTAAA TTTATGGTTT CATCAAATTC AGAAATTTTG 23550
ACCATTAGTT TTTCAAATAC ATATGTTAGA TTGTTTGATA ATTTTCCACA 23600
TATCACTGAG TCTGCTTTTT TTCTTCCTTC TTCTTTCTTT CTGTTCTCCA 23650
AATTAGATTA TTTCTACTTA TTTGAATTCA AGTTCACAAA CCACTTCTCT 23700
GCCATCTCCC ATCTGATAAC AATCCACCAG TGAATTATTC ATTTTGGTTG 23750
TTTACTTTTC CGTTCTAGGA TTTTTATTTA TTAAGATTAA TTAAGATATA 23800
ATTTCAATTT CTCTGCTATG ATGACACATC TGTTATTTCA TTTTTCCATA 23850
TTTTCCTTCA AGGTTTTGAA CCTATTATTT GTGACTACTT TAAATGTCCA 23900
ATCTGCTGTT TTCAACATCT AGATTAGCTC AGTATTTGTT TCTATTTCAT 23950
GTTGACTACA GGGCACATTT TTCTGTTTCT TCATATATCA ATTAATTTTT 24000
TATTGAAAGC TAGAAATTAT GTATTATGTG TTATAGGAAA TCTTTATCAT 24050
GTCATCTTCC TTTAAAGAAT GTTGAGTTTT TTTTATGTTT GT
TTTTCTTT 24100
CATTTTTGGC GGGTAGTTAC ACTTCTGGTG GATACATTTC AATCAAATCA 24150
GTCTTGATTT GATTTTTTGT TAGGCTGAAG GTATTTCAGT TTGAACTTAG 24200
CCTCTTGGCT TACCTCTTTT TTTTTTTTTT TTTTTTTTTG AGGCGGAGTC 24250 | REPEAT
TCGCTCTGTC ACCCAGGCTG GAGTGCAGTG GTGCGATCTT GGCTCACTGC 24300
AAGCTCCGCC TCCCGGTTCA AGCCATTCTT CTGCCTCAGC CTCCGGAGTA 24350
GCTGGGGCTA CAGGCGCCCG CCACCACGCC CGGCTAATTT TTTGTATTTT 24400
TAGTAGAGAC GGGGTTTCAC CATGTTAGCC AGGATGGTCT CGATCTCCTG 24450
ACCTTGTGAT CCGCCCACCT CGTCCTCCTA AAGTGCTGGG ATTACAGGCG 24500
TGAGCCACCG TGCCCGGCC
G CCTCTCGGCA TACCTCTTAT TCCTAGCATG 24550
TGGCTCTCAC ACCTGAACAT GGTGCTTACT CCTAAAGTAT GATTTTTTGG 24600
CATGTCACCT GAATTCCCAA GTCTCTCAGT AAAGTCTCTT CATACCAGCT 24650
GACAGGAGTT CCAAAATCCC CCCGTACTAC ATGACCTCCA GTATCACCAC 24700
CATTCACCTT TTAGCAATAA ATCAGGTGAT CTTTTCTAGA TCTTCCAGAA 24750 | REPEAT
TCTTTCTCTG TGCTTGTGCA GCCCAGCTCA ACAATACATA ATGGATCTCC 24800
ATGCAGATTT CTGCAGTGCC CTCTCTGTGC AGCTTCTTCT TCTCGGTTAC 24850
CCTGCTCCAC AAATACAGCC CCTTCATAAT ATCAGAACTC TCATTTACAC 24900
TCTTAACTCA GTGAGACTTC CTATTATGCT TTGTGGCAGA AAAGTATTTC 24950
AGGCAGAAAA CCATGGCAAT CATGGGATAT TGTGTGACTT GCTTTATATC 25000
TTTCTCTTAA AGGACACAGC TGTTTGCTCA TGCTCTTCAG TGCTTGAGAA 25050
CAGTTATGTC ATATATTTTG TTCCATTTTG TAG
ATTTTAT TTGCCAGTAG 25100
AGAAAGTCTA TATAAGTTGT TCTGTCATGC CCATATCTAC TTTTGCATTG 25150
CTTCCAAAAT GATCAGAATG AAACAAAAAT CTATGATATC ATTGCTCACT 25200
TTAACACTTA CTATTGTCAT CCATTGCCTA TATAATGACA TTCAAACTCC 25250
TAAATATGAG ACTCAAGATC CCTTAATTTA TAACTTTTCT GGAATCACTT 25300
TCCATACTCT TTTCCTGTAG TCTCTGCCTG TTCAACCCTA ATGGTTTTCA 25350 | REPEAT
ATGTAATGTG CATGAGGATC ATATAGTAAC ATACGTTTAA AATGAATATT 25400
TCCCTTTCTA CTTTACTCTC ATTTAAATTG GTACATCTAG GGTATTCTAG 25450
GAATCTAAAT TTTTAACAAA CAACCTAGGA ATTTTGATGT AAACAATCTA 25500
GGTCTACATA TTGTGGATTA CTG
TTCAAGC GTGGCAACTC AAATTATGGT 25550 | REPEAT
CACATGATCA GTAGCATCCA CCCCAACTAA AAGATTTCAG AAATGCTGCT 25600
CTCATTTCCT TTCCAGCCCT ATTCAACCAG TACTATTCAG GCGTTTCTAG 25650 | REPEAT
AGAAATTTAA CCAATAGGAT TAATGG
ATCT ATCTATCTAT CTATCTATCT 25700
AATCTAGAGA CATATTTATT ATAGGAACTG GCTCACACTA TTATGGAGCC 25750 | REPEAT
CAAAAGTCCC ACGATCTTCC GTCTATAAGC TGGAGAATCA GGAAAGCTGA 25800
TAGTATGATT TGGTCCATGT CCAAAGACTT GAGAACCAGG GGAGCCTATG 25850
GTGTAAATCC TATTCTGAGT CTAAAGGCCC AAGAACGAGG ATCAGTGATG 25900
TCTGAGGGCA GAATATGGAT GTCTCAGCTG AAATAAAAAC AAATTCACCT 25950
TCCCTCTACC TTTTAGTTCT ATTCAGGCCT TCCAAAGATT AGATGATGCC 26000
CACCCATATT GGTGAGGGTG ATCTTCTTTT TCAGTCTACT AATGAAAATG 26050
CTGGCAGGGC ATAGTGGCTC ATGCCTGTAA TCCCATCACT TTGGGAGGCT 26100 | REPEAT
GAGGCAGGTG GATCACTTGA GCTCCGGAGT TTGAAACTAA CAGGGTGAAA 26150
CCTTGTCTCT ACTAAAAATA CAAAAATTAG CCATATGTGG TGGTGTGCGC 26200
CTATAGTCCC AGCTACTTGG GAGGCTAAGG TGGGAGAATC ACTTGAAGTC 26250
AGGAGGTGGA GATTGCATTG AGCTAAGATT GTGCCACTGT ACTCCAGCTG 26300
GGCAATAGAG CAAGACCCTG TCTCAAAAAC AAACAAACAA ACAAACAAAA 26350 | REPEAT
AACTAATGCC TTCTGGAAAT ACCCTCACAG ACACCCAGAA ATAATGTTTT 26400
ACTAGCTAAC TAGGCATCCC TTAACCCAGT CAAGTTGGCA CCTAAAATTA 26450
AGCATCACAA CCAGAATGTA CATTTTTAAA AAAATCTCAG CTGATGTAT